Skuteczna walka z hałasem to wiedza i sztuka czyli ... o innowacyjnych, estetycznych ekranach akustycznych

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Anna Rogalińska w rozmowie z Reinhardem Kohlhauerem, Prezesem Zarządu R. KOHLHAUER GmbH, Prezesem Zarządu ALFA BOND KOHLHAUER Sp. z o.o KameraViaexpert_long_1

Hałas komunikacyjny - przeszkadza, szkodzi zdrowiu, z każdym rokiem - staje się coraz bardziej uciążliwy i groźny. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane ekrany akustyczne są skutecznym źródłem ograniczenia emisji hałasu. Te najnowocześniejsze konstrukcje powstają także przy współpracy z ekspertami od architektury krajobrazu. Wszystko po to, by ekran zapewniał komfort ciszy i był estetyczny. 

Innowacyjne rozwiązania techniczne z dziedziny ekranów akustycznych omawiane były podczas zorganizowanego na AGH w Krakowie I Ogólnopolskiego Seminarium OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM- ekrany akustyczne w ochronie akustycznej środowiska. Spotkanie zorganizowali: Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej AGH, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Sekcja Architektury i Ochrony Środowiska Komitetu Akustyki PAN oraz Polskie Towarzystwo Akustyczne, oddział w Krakowie.
Celem seminarium, w którym wzięli udział wybitni naukowcy oraz eksperci z firm dostarczających takie ekrany na światowe i krajowe rynki, była m.in. ocena ekranów jako środka poprawiającego klimat akustyczny.

Co jest potrzebne, by w walce z hałasem stosować skuteczne, cieszące oko konstrukcje?

Zapraszamy na rozmowę z uczestnikiem I Ogólnopolskiego Seminarium OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM - ekrany akustyczne w ochronie akustycznej środowiska, Reinhardem Kohlhauerem, Prezesem Zarządu R. KOHLHAUER GmbH, Prezesem Zarządu ALFA BOND KOHLHAUER Sp. z o.o.

Firma R. KOHLHAUER GmbH to jeden z największych w Niemczech producentów ekranów akustycznych. Ekrany te wyróżniają się innowacyjnością rozwiązań, najwyższą jakością materiałów oraz skutecznością pochłaniania dźwięków. Od 2006 roku działa w Polsce ALFA BOND KOHLHAUER Sp. z o. o , która to firma z powodzeniem wprowadza na nasz rynek doświadczenia firmy R. KOHLHAUER GmbH.


 Tłumaczenie wywiadu z Reinhardem Kohlhauerem, Prezesem Zarządu R. KOHLHAUER GmbH, Prezesem Zarządu ALFA BOND KOHLHAUER Sp. z o.o:

Reinhard Kohlhauer,
Prezes Zarządu R. KOHLHAUER GmbH, Prezes Zarządu ALFA BOND KOHLHAUER Sp. z o.o:
Firma KOHLHAUER rozpoznała dokładnie międzynarodowy rynek pod kątem wymagań dotyczących jakości produktów oraz akceptowalnych cen. W związku z tym wypracowaliśmy przed kilku laty nową koncepcję produktów, tzw. zestaw paneli akustycznych, które mogą być w dowolny sposób konfigurowane, zgodnie z wymogami oraz aktualnymi trendami rynkowymi. Ta koncepcja daje architektowi, projektantowi dużą swobodę w opracowaniu rozwiązania dostosowanego zarówno do otoczenia, jak i do regionalnych wymagań, czy to pod względem koloru, czy doboru odpowiednich materiałów. Rozwiązanie takie powinno charakteryzować się odpowiednią jakością, jak również akceptowalną przez Inwestora ceną. Mówiąc zestaw paneli akustycznych mam na myśli różne rodzaje paneli: transparentne, pochłaniające czy też pochłaniająco-odbijające kompatybilne ze sobą, a także poszczególne materiały, z których te systemy są zbudowane.

AR: Od sześciu lat firma ALFA BOND KOHLHAUER działa w Polsce, Pan jest jej prezesem, zna Pan znakomicie specyfikę polskiego rynku. Proszę powiedzieć jakie rozwiązania cieszą się u nas w kraju największym wzięciem jeśli chodzi o walkę z hałasem i czy Pana zdaniem są to najwłaściwsze rozwiązania? 

RK: Uważam rozwiązania stosowane aktualnie na polskim rynku za całkiem dobre, ale z pewnością wymagają one jeszcze zrewidowania i przeanalizowania. Uważam też, że rezygnacja z ekranów akustycznych, jak zażądano w niektórych gazetach, byłaby sprzeczna z wymaganiami społecznymi w całej Europie. Sprawy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa muszą być tak samo traktowane w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. A zatem należy uznać za bezsporne, że ekrany akustyczne są niezbędne w celu ochrony zdrowia obywateli. Każdy z nas stara się stworzyć sobie i bliskim optymalne warunki do życia i dlatego nie mogę się zgodzić z tym, że dyskutujemy dzisiaj o ekranach akustycznych, które … nie wyglądają zbyt atrakcyjnie i nie komponują się dobrze z otoczeniem. Obie sprawy można rozwiązać. My sami jesteśmy w stanie zaprezentować dobre systemy ochrony przed hałasem. Myślę, że każdy Polak też to potrafi. Musimy zwracać większą uwagę na kwestie jakości, dopasowania ekranów do otoczenia oraz kosztów. Jeżeli zagadnienia te przemyślimy i wyciągniemy wnioski, to ekran akustyczny będzie przez kierowcę, a przede wszystkim przez mieszkańców akceptowany i przestanie wywoływać emocje i dyskusje.

Na podstawie paneli typu Zielona Ściana, tak bardzo popularnych w Polsce, chciałbym wskazać przykładową kwestię, która według mnie wymaga poprawy. Koncepcja paneli typu Zielona Ściana jest stosowana w Europie od ponad 20 lat. Spora konkurencja na rynku tych paneli, szczególnie w Polsce, sprawia, że ich kolejne konstrukcje zostały mocno “odchudzone". Mało kogo interesuje temat obsadzania roślinami pnącymi tych ekranów, panele nie są już tak zielone jak kiedyś, a powiedzmy … rynek, konkurencja wymaga, by były coraz tańsze.

Chcielibyśmy, aby ta tendencja została odwrócona, a „zielona ściana” miała solidną konstrukcję i uzyskała jaśniejsze, naturalne kolory. Myślę, że dzięki temu wzrosłoby zainteresowanie tego typu ekranami zarówno wśród mieszkańców, jak i kierowców.

Oczywiście należy zwrócić uwagę na politykę w zakresie infrastruktury w Polsce, która, przyznaję jest nieco inna niż w Niemczech. W ostatnich latach w Polsce powstało bardzo dużo nowych dróg i  wiele obwodnic miast, przykładowo obwodnica Wrocławia, gdzie wybudowano ciąg ponad 30 km ekranów akustycznych. Muszę uczciwie przyznać, że w Niemczech byłby to poprzerywany ciąg ekranów wzdłuż linii komunikacyjnej. Główną wagę przywiązujemy do ochrony mieszkańców w bezpośredniej bliskości drogi, tam więc ustawiane są ekrany akustyczne. W miejscach, gdzie nie ma zabudowań, ekrany nie są montowane. Tak więc bazując na przykładzie projektu we Wrocławiu uważam, że jest to rozwiązanie ciekawe i eleganckie. Natomiast tak samo efektywne akustycznie byłoby rozwiązanie zazwyczaj stosowane w Niemczech, gdzie usytuowanie ekranów akustycznych, ich wysokość i długość zależą od odległości drogi od osiedli mieszkaniowych oraz od prognozowanych poziomów hałasu. Należy brać pod uwagę wszystkie wyżej wymienione elementy, a także kwestie finansowe tzn. czy są na to wystarczające fundusze, czy też nie. Uważam, że całkowicie oszczędzać nie wolno. Z pewnością poprzez odpowiednie wyliczenia oraz projekt ekranu akustycznego można osiągnąć oczekiwany efekt, zarówno estetyczny, jak i akustyczny. Ale o tym trzeba myśleć już od początku.

Bardzo ważna jest sprawa szkoleń, a tym samym zdobycia wiedzy  o ekranach akustycznych. Mam określone oczekiwania w stosunku do projektantów oraz do uczelni – a znajdujemy się właśnie na uniwersytecie. Byłoby wspaniale, gdyby od samego początku nauczano, jak praktycznie zastosować wiedzę z dziedziny akustyki w celu zapewnienia skuteczności ekranów, a jednocześnie jakie czynniki decydują o akceptowalności społecznej tych produktów. Dopiero tak gruntowna znajomość tematu daje szansę w końcowym etapie na spełnienie oczekiwań i użytkowników dróg, i okolicznych mieszkańców, czyli tych „przed” i tych „za” ekranem akustycznym.

AR: Panie Prezesie, podsumujmy więc jakim kryteriom powinny sprostać ekrany, żeby mogły skutecznie pełnić swoją rolę, a jednocześnie żeby korelowały z krajobrazem?

RK: Jeżeli przyjrzymy się aktualnie obowiązującym zarządzeniom w Europie, przekonamy się, że każdy kraj ma swoje własne przepisy -ja np. znam dobrze  przepisy  niemieckie. W poszczególnych krajach stosowane są różne kryteria w udzielaniu zamówień publicznych. Przykładowo, wybór w zamówieniu publicznym oferty bazującej jedynie na najniższej cenie, a nie oferty z najkorzystniejszym rozwiązaniem technicznym lub z najdłuższym terminem gwarancji, uważam za duży błąd. My wszyscy, a niejednokrotnie również później i nasze dzieci, będziemy płacić  za to podwójnie, przede wszystkim za  koszty remontów. To  nie powinno mieć miejsca.

Wypracowaliśmy międzynarodowe uregulowania, które muszą być respektowane. Na nich bazują przepisy krajowe: w Polsce, w Niemczech, w Holandii, czy w innych krajach.

Powinniśmy przestrzegać ustalonych norm a dodatkowo koncentrować się na zapewnieniu odpowiedniej jakości. Mam na myśli nie tylko sam element ochrony przed hałasem, który zapewnia skuteczność akustyczną. Musimy także brać pod uwagę 70 % pozostałych czynników, począwszy od etapu projektowania, aż do konstrukcji słupów czy fundamentów.

Reasumując ... Nie możemy szukać oszczędności na każdym kroku. Po 5 czy 8 latach doprowadziłoby to do degradacji materiału. Bardziej efektywne jest podniesienie wartości aktywnych akustycznie elementów ekranu o około 10 %, co zapewniłoby wyższą jakość produktu i gwarancję zachowania tej jakości w długoterminowej perspektywie, sięgającej 20 lat. Dzięki temu ekran akustyczny służyłby z równą skutecznością następnym pokoleniom.

AR: Dziękuję bardzo za rozmowę.


 Przygotowała: Anna Rogalińska