Współpraca ekspertów IBDiM z drogowcami w kraju i zagranicą

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Wywiad red. Anny Rogalińskiej z prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, Dyrektorem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Instytut Badawczy Dróg I Mostów (IBDiM) jest wiodącą polską placówką naukowo-badawczą w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej. Prace naukowe, wdrożeniowe, przeprowadzane ekspertyzy i konsultacje mają ogromne znaczenie dla sprawnych realizacji nowych inwestycji oraz modernizacji czy remontów dróg i mostów. Specjaliści z IBDiM współpracują z administracją drogową. Instytut prace badawcze prowadzi nie tylko w kraju, ale także poza granicami.

O aktualnych działaniach ekspertów IBDiM rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, Dyrektorem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1