PKD i BASt na drodze do współpracy

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Anna Rogalińska w rozmowie z Zbigniewem Kotlarkiem, Prezesem Polskiego Kongresu Drogowego
Anna Rogalińska w rozmowie z inż. Stefanem Höllerem i prof. Ulfem Zanderem z Federalnego Instytutu Drogownictwa BASt
Anna Rogalińska w rozmowie ze Zbigniewem Taborem, Wiceprezesem Polskiego Kongresu Drogowego, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zamysł wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych zrodził się w ubiegłym roku w Warszawie podczas Konferencji Transport Research Arena 2016. Kierownictwo Federalnego Instytutu Drogownictwa BASt zaproponowało wówczas Polskiemu Kongresowi Drogowemu współpracę przy projektach ważnych dla rozwoju sieci niemieckich dróg. Polska – zdaniem niemieckich specjalistów - może być partnerem w poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych w budownictwie drogowym. Przemawiają za tym m.in. długoletnie, dobre doświadczenia w kontaktach polskich i niemieckich specjalistów oraz zbliżone warunki klimatyczne obu krajów.

Przebywający w Warszawie przedstawiciele Federalnego Instytutu Drogownictwa BASt: inż. Stefan Höller oraz prof. Ulf Zander przedstawili zagadnienia do ewentualnych wspólnych realizacji naukowo-badawczych. O tematyce przedłożonych projektów oraz o spotkaniach, jakie odbywały się w trakcie wizyty ekspertów z BASt w Warszawie można przeczytać na stronie internetowej: www.pkd.org.pl

Przy omawianiu tematów do współpracy swoimi doświadczeniami dzielili się z gośćmi z Niemiec przedstawiciele Zarządu PKD: Prezes Zarządu, Zbigniew Kotlarek oraz Wiceprezes Zarządu a zarazem Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Zbigniew Tabor. W rozmowach uczestniczyli specjaliści z Grupy Roboczej Nawierzchni Betonowych PKD: prof. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej i dr inż. Wiesław Dąbrowski z OAT oraz Instytutu Dróg i Lotnisk. Grupę Roboczą Nawierzchni Asfaltowych PKD reprezentował dr inż. Igor Ruttmar, Prezes Zarządu TPA oraz dr inż. Marcin Stienss z Politechniki Gdańskiej.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów udzielonych portalowi ViaExpert przez uczestników rozmów, dotyczących współpracy Polskiego Kongresu Drogowego z Federalnym Instytutem Drogownictwa BASt.

 

 Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1