Aby współpracować trzeba nawzajem się poznać ...

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

dr inż. Sven Martin Nielsen z Forschungsgesellschaft für Straßen - und Verkehrswesen (FGSV) w rozmowie z dr inż. Wiesławem Dąbrowskim, Prezesem OAT Sp. z o.o., Członkiem Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego

Do udziału w IV Śląskim Forum Drogownictwa, które zorganizowały: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Polski Kongres Drogowy zaproszono ekspertów z Niemiec. Gościem konferencji był dr inż. Sven Martin Nielsenem z Forschungsgesellschaft für Straßen - und Verkehrswesen (FGSV) czyli niemieckiego Stowarzyszenia Naukowo - Badawczego Drogownictwa i Inżynierii Ruchu.

Doświadczenie FGSV w dziedzinie drogownictwa Niemiec jest bezcenne. Tu powstają Zbiory Reguł Technicznych. Do nich należy Dokumentacja Kontraktowa dla Drogownictwa, która składa sie z: Dodatkowych Przepisów Technicznych (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)), Technicznych Warunków Dostaw (Technische Lieferbedingungen (TL) oraz Warunków Technicznych (Technische Prüfvorschriften (TP)). W FGSV tworzone są także Wytyczne I Instrukcje/Dyrektywy dla drogownictwa.

O działalności Forschungsgesellschaft für Straßen - und Verkehrswesen (FGSV) z dr inż. Svenem Martinem Nielsenem rozmawia dr inż. Wiesław Dąbrowski, Prezes OAT Sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego.

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1